Menu Tutup

Jangan Khawatir Akan Rezeki

Salah satu perkara yang sudah dijaminkan atas manusia adalah rezeki. Hal tersebut merupakan perkara pasti yang mana tinggal bagaimana kitanya, mengambil dengan cara yang halal atau haram. Hal tersebut pun berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya rezeki yang akan didapat tersebut.
Siapapun yang hidup, dia telah dijatah rezekinya oleh Allah. Ini prinsip yang harus kita tanam dalam palung hati kita. Allah menanamkan prinsip ini dalam al-Quran, melalui firman-Nya: “Andaikan Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.” (QS. As-Syura: 27).
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mengajarkan prinsip ini kepada umatnya. Beliau bersabda,
 “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya, karena itu, jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram.” (HR. Baihaqi )
Dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk membangun rasa tawakkal, sehingga tidak menjadi orang yang cengeng hanya gara-gara merasa rezekinya tidak lancar. Karena itu, apapun yang terjadi dengan kondisi rezeki kita, jangan sampai memicu kita melakukan tindakan pelanggaran syariat.

Tinggalkan Balasan

Translate »
WhatsApp us