Menu Tutup

Doa agar Anak Sukses Dunia dan Akhirat

Sebagai orang tua, ada baiknya juga untuk memanjatkan doa agar anak juga sukses di akhirat kelak.

Berikut doa agar anak sukses dunia akhirat yang bisa bapak dan ibu panjatkan:

“Rabii auzi’nii an asykuro ni’matakal-latii an’amta ‘alayya wa ‘alaa waalidayya wa an a’mala shaalihan thardhaahu, wa ashlih lii fii dzurriyatii, inni tubtu ilaika wa innii minal muslimiin.”

Artinya: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqaf 46: 15).

Translate »
WhatsApp us